Mój Prąd 4.0 warunki i zasady

Fotowoltaika  /   Mój Prąd 4.0 warunki i zasady

Upublicznione zostały informacje n.t. nowego programu wsparcia tj. dotacji do instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii.

1. Dofinansowanie będzie przysługiwać tylko prosumentom tj osobom fizycznym które montują system na budynku mieszkalnym i mają umowę z elektrownią. Warunkiem uzyskania dotacji jest wejście w nowy system rozliczeń tj net-biling (odsprzedaż nadwyżek energii po cenach hurtowych)
2. Program startuje od 15 kwietnia 2022r.
3. Na program przeznaczono tylko 350 mln złotych, ale prawdopodobnie pula zostanie powiększona.
4. Kwoty dofinansowania (maksymalnie 50% poniesionych kosztów):
4000 zł na instalację fotowoltaliczną “tradycyjną on-grid”
5000 zł na magazyn ciepła (zasobniki, bufory na ciepłą wodę, pompy ciepła, zbiorniki CWU lub podobne ogrzewane grzałkami elektrycznymi)
7500 zł na magazyn energii (akumulatory: minimalna pojemność 2kWh, maksymalny koszt 4000 zł/kWh pojemności)
3000 zł na system zarządzania energią tj EMS, który ma zwiększać autokonsumpcję.
5. Z dotacji tych nie mogą otrzymać osoby będące w obecnym systemie rozliczeń tj. net-meteringu, chyba, że przejdą na nowy system rozliczeń tj. net-biling i nie korzystały z dotacji. Jeśli korzystał już z dotacji to maksymalna kwota dotacji to 2000 zł na rozbudowę fotowoltaiki . Pozostałe kwoty dotacji dla tych osób są aktualne tj 7,5 tys na magazyn energii i 5 tys na magazyn ciepła, ale trzeba przejść na net-biling.
6. Z programu mogą skorzystać osoby które poniosły wydatki po 1 lutego 2020r.
7. Jeśli chcesz pozostać w starym systemie rozliczeń tj net-mettering, to NIE uzyskasz dotacji !

Niestety dokładniejsze warunki nie są znane tzn. jakie magazyny energii czy ciepła będą się kwalifikować (np. jakie normy muszą spełniać).