Panel fotowoltaiczny, a kolektor solarny

Fotowoltaika  /   Panel fotowoltaiczny, a kolektor solarny
Panel fotowoltaiczny, a kolektor solarny

Panel fotowoltaiczny kontra kolektor słoneczny

Żyjemy w świecie ciągłego rozwoju technologii, a co za tym idzie w tym progresie uczestniczą również sposoby pozyskiwania energii. Do takowych zaliczyć można zarówno kolektor słoneczny jak i panel fotowoltaiczny. Oba rozwiązania bazują na darmowej, podkreślam darmowej energii ze słońca. Panele pochłaniają energie promieniowania i przetwarzają ją odpowiednio w energię elektryczną i energię cieplną.

Wspólne cechy

Dla osób niezorientowanych w temacie oba systemy mogą wyglądać tak samo lub podobnie co jest ich pierwszą wspólną cechą. Kolejną jest sposób pozyskiwania energii, tak jak wcześniej wspomniałem obie instalacje pozyskują swoją “siłę” z promieni słonecznych. Są one kumulowane przez ogniwa fotowoltaiczne.

Różnice

Pierwszą i najważniejszą różnicą jest zasada działania obu systemów. Panele fotowoltaiczne pochłaniają promienie słoneczne i zamieniają ją w energię elektryczną. Następnie inwerter fotowoltaiczny zamienia prąd stały produkowany przez słońce na prąd zmienny, który jest zsynchronizowany z siecią elektroenergetyczną. Natomiast w układzie solarnym krąży woda, której temperaturę podwyższają promienie słoneczne. To ona zasila zbiornik CWU podgrzewając wodę znajdującą się w nim dzięki spiralnej wężownicy wewnątrz zasobnika.

Gdy mowa o różnicach należy również wspomnieć o wyposażeniu instalacji. Aby baterie fotowoltaiczne poprawnie działały wystarczy tak naprawdę kabel elektryczny i odpowiedni falownik. Instalacja solarna to duża ilość rur, zaworów, zabezpieczeń przed przegrzaniem. Dlatego inwestycja w panele fotowoltaiczne o wiele szybciej się wróci, niż miałoby to miejsce w przypadku paneli solarnych.

2w1

Instalacja fotowoltaiczna może tak naprawdę działać jako panele słoneczne. W przypadku gdy źródłem ogrzewania w domu jest pompa ciepła zasilająca zarówno układ centralnego ogrzewania jak i zbiornik ciepłej wody to również słońce dostarczy ciepłej wody do domu. W tym przypadku nośnikiem energii nie będzie woda, a prąd elektryczny. Warto rozważyć ten sposób rozwiązania analizując koszty inwestycji.

Podsumowanie

Zarówno instalacja fotowoltaiczna jak i solarna będzie miała swoich zwolenników oraz przeciwników. Faktem jest jednak to, że odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki na świecie, wiedzą o tym rządzący dlatego powstaje szereg dofinansowań na tego typu przedsięwzięcia. Dzięki temu też coraz częściej można spotkać panele na dachach domów w okolicy. Dawniej był to swego rodzaju luksus, obecnie dzięki wsparciu programów rozwoju energetyki każdy obywatel może sobie pozwolić na instalacje jaką są panele fotowoltaiczne czy też panele solarne.